PRIVACY VERKLARING Hairstudio Jessica

Hairstudio Jessica gevestigd en kantoorhoudende te Vinkeveen (3645 XP) aan de Aetsveld 22, hierna te noemen “Hairstudio Jessica” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Hairstudio Jessica verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Hairstudio Jessica u over de manier waarop Hairstudio Jessica uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Hairstudio Jessica worden aangeboden op www.hairstudiojessica.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Hairstudio Jessica gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Hairstudio Jessica past wat u op www.hairstudiojessica.nl ziet aan op uw interesses. Hairstudio Jessica gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

 2. Doel
  Hairstudio Jessica verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.hairstudiojessica.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Hairstudio Jessica gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Hairstudio Jessica.

 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Hairstudio Jessica uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Hairstudio Jessica verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
  Als u op www.hairstudiojessica.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Hairstudio Jessica uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Hairstudio Jessica dat doet.

 4. Uw account
  In uw account op www.hairstudiojessica.nl slaat Hairstudio Jessica onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

 5. Klantenservice
  U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Hairstudio Jessica registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Hairstudio Jessica gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 6. Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Hairstudio Jessica heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Hairstudio Jessica samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Hairstudio Jessica meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via https://www.hairstudiojessica.nl/afmelden.

 7. Persoonlijk winkelen
  Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.hairstudiojessica.nl houdt Hairstudio Jessica uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Hairstudio Jessica haar aanbod aan u daarop aanpassen. Hairstudio Jessica gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

 8. Verbetering van diensten Hairstudio Jessica
  Hairstudio Jessica kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Hairstudio Jessica uitvoeren, geeft Hairstudio Jessica uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

 9. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Hairstudio Jessica gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Hairstudio Jessica uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Hairstudio Jessica uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke

verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van

strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

 1. Zakelijke klanten

  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Hairstudio Jessica deze gegevens net zoals die van andere klanten van Hairstudio Jessica.

 2. Social media
  Op sommige plekken op www.hairstudiojessica.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Hairstudio Jessica krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Hairstudio Jessica geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Hairstudio Jessica voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Hairstudio Jessica een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Hairstudio Jessica op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Hairstudio Jessica maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Hairstudio Jessica ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@hairstudiojessica.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Hairstudio Jessica tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.hairstudiojessica.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Hairstudio Jessica

1. Hairstudio Jessica heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Hairstudio Jessica verwerkt ten behoeve van www.hairstudiojessica.nl. Hairstudio Jessica accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Hairstudio Jessica bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.hairstudiojessica.nl, tenzij Hairstudio Jessica op grond van een wettelijke bepaling

verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Hairstudio Jessica behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.hairstudiojessica.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.hairstudiojessica.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.hairstudiojessica.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 27-02-2019.